Mentőápoló

Szakma azonosító száma: 50913 03 11

Egészségügy ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén a betegek mentésében és sürgősségi ellátásában vesz részt. A beteg, illetve a sérült megtalálási helyén vagy szállítása közben sürgősségi ellátást végez, közreműködik. Irányító csoport tagjaként a segélyhívószámon érkező bejelentéseket fogadja és koordinálja.

Kompetenciaelvárás

Precizitás, jó állóképesség, kiváló szervezőkészség, gyors döntésképesség, hatékony konfliktusmegoldó készség, információgyűjtés, gyakorlatias feladatértelmezés, rendszerező képesség, problémaelemzés, problémamegoldás, hibaelhárítás, intenzív munkavégzés, manualitás.

A szakképzettséggel rendelkező

  • felméri a beteg állapotát, állapotváltozását észleli;
  • közreműködik az életveszély elhárításában, a beteg állapotrosszabbodásának megakadályozásában;
  • mentéstechnikai eszközöket alkalmaz, karbantart;
  • betegszállítási, mozgatási technikákat alkalmaz;
  • mentést és betegszállítást szervez;
  • közreműködik katasztrófahelyzetek, tömeges balesetek felszámolásában.

A mentőápoló szakma ajánlott minden fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot, fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és a segítségnyújtás.

A gyógyszertári asszisztens szakképzettséggel rendelkező segédkezik a laboratóriumi munkafolyamatokban; segíti a gyógyszerész munkáját a gyógyszerkészítés során; önállóan kialakítja a gyógyszerformákat; gyógyszertári ügyviteli és üzemviteli résztevékenységeket végez; részt vesz az áru átvételének előkészítési folyamataiban; gyógyszertári adminisztratív feladatokat végez.

Az egészségügyi asszisztens szakma ajánlott minden olyan fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot, fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és segítségnyújtás, valamint érdeklődik a fejlett egészségügyi technológiák iránt.