Egészségügy

Az ágazat az egészségügyi szakmák gyakorlására készíti fel a leendő szakembereket, akik a betegápolás és gondozás, a különböző diagnosztikai és terápiás területeken végzik munkájukat. Tevékenységüket team tagjaként gyakorolják, hiszen együtt, egymás munkáját támogatva lehetnek eredményesek a gyógyító tevékenységben. A középfokú egészségügyi szakképzettségű szakemberek a teammunka  során elsősorban a felsőfokú végzettségű egészségtudományi szakemberekkel (pl. BSc és MSc ápolók, szülésznők, gyógytornászok, mentőtisztek, dietetikusok, laboratóriumi és diagnosztikai analitikusok  stb.), valamint az orvosokkal együttműködve látják el feladataikat.

Az ágazatban végzettek feladata az egyes korosztályok egészségének megőrzése, betegségének megelőzése, a betegek, a sérültek ellátása, ápolása, gondozása, a betegek felépülésének támogatása, rehabilitációja. 

A képzés során az ápolás, az asszisztencia, az egészségügyi laboratóriumi munka és a rehabilitáció  területeivel ismerkedhetnek meg a fiatalok. Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon – kórházakban, klinikákon, rendelőintézetekben, rehabilitációs intézetekben, gyógyszertárakban, illetve a mentőszolgálatnál – sajátíthatják el a magas szintű szakmai ismereteket. A felnőtté válás során meghatározóvá válik a segítő szemlélet és a felelősségvállalás egészséges, illetve beteg embertársainkért. 

Az egészségügyi technikumi képzés a közismereti tartalmak mellett 11 szakképesítési területen 23 szakmairányban kínál lehetőséget a szakképzettség megszerzésére. A 9-12. évfolyamon a képzés valamennyi szakma területén azonos tartalommal zajlik. A képzés célja egyrészről olyan stabil, széleskörű alapozó ismeretek biztosítása, amelyek birtokában a tanuló megalapozottan tud majd szakmát és szakmairányt választani a 12. évben, illetve azt sikeresen el is tudja végezni, másrészről a képzés ezen szakaszának tananyagtartalma azt is lehetővé teszi, hogy a tanulók olyan, jól képzett középfokú végzettségű szakemberekké váljanak, akikre nagy szükség van egészségügyi intézményeinkben az ápolás és az asszisztencia területén.

Így a technikusi képzés új struktúrájából adódóan egyrészről akár már a tanulmányok mellett is lehetővé válik a munkavállalás, másrészről a tanulóknak csak 18 éves korukban kell szakmát és szakmairányt választaniuk. Az egészségügyi ellátás hivatás. Az ágazat szakképesítéseinek jelentős része hiányszakma, mely mindig biztos elhelyezkedési lehetőséget kínált az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők számára.

Egészségügy ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Gyógymasszőr szakmairány, Fizioterápiás  asszisztens szakmairány.