Informatika és távközlés ágazat

A szakmaterület az informatikai és infokommunikációs szakmákat foglalja magában. Rendkívül dinamikusan fejlődő területe az iparnak. Az ágazat az informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltetéstől, a hálózatépítésen át, a szoftverfejlesztésen és -tesztelésen túl, a távközlésig széles spektrumban kínál lehetőségeket a fiatalok számára, akik egyébként is nagyon nyitottak e terület felé.

Az informatika önálló tudományág, amely a különböző eszközökkel – de különösen a számítógéppel – megvalósított információkezeléssel, azaz az információ megszerzésével, gyűjtésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik.

Duális képzés keretében a diákok/tanulók szakmai gyakorlatokon jól felszerelt műhelyekben, modern vállalati helyszíneken, munkavégzés közben korszerű eszközpark segítségével sajátíthatják el a magas szintű ismereteket.

Az ágazat szakmái jó választást jelentenek mindazoknak, akiket érdekel a digitális világ, a számítógép működése és rejtelmei, vagy a programozás és a telekommunikáció. Az itt végzett szakemberek könnyedén el tudnak helyezkedni, mivel keresettek a munkaerőpiacon. Továbbtanulásukhoz jelen képzések biztos alapot adnak.